INFO

OPENINGSUREN

Vrijdag 25 mei 2018 18u00 - 01u00
Zaterdag 26 mei 2018 14u00 – 01u00

MINIMUM LEEFTIJD

18 jaar is de minimumleeftijd voor Ultimate Festival.
Wie geboren is in 2000 krijgt wel toegang, ook indien je pas 18 wordt na het festival. Iedereen die dus 18 jaar wordt in 2018 krijgt toegang tot het festival.

Iedereen die geboren is 2001 of later, zal geen toegang krijgen tot het festival, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

TOEGANG TOT ULTIMATE FESTIVAL

Toegang tot het festival is enkel mogelijk indien je in het bezit bent van een Ultimate Festival Ticket dat geregistreerd is op naam.

CHECK-IN

Op vrijdag en zaterdag is toegang mogelijk tem 22u. Na 22u is er geen toegang meer mogelijk.

RE-ENTRY

Bij het verlaten van het festival mag je, om veiligheidsredenen, niet meer terug naar binnen op dezelfde dag, ook al heb je een combi pas voor 2 dagen. Buiten = buiten.

 • Regular ticket 1Dag 
  Re-entry is niet mogelijk. Indien je het festival verlaat, heb je een nieuw ticket nodig.
 • Combi ticket 2 Dagen 
  Re-entry is mogelijk de dag nadien. Het is niet mogelijk om op dezelfde dag weer het festival te betreden.

GEEN TOEGANG

Toegang tot het festivalterrein kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 Kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering uitdrukken zijn verboden.

OP HET FESTIVAL

BETAALMETHODES

Om je drankbonnen aan te kopen kan je op de aangewezen plaatsen betalen met VISA – MASTERCARD – BANCONTACT .

LOCKERS

Op Ultimate Festival kan je lockers huren voor het opbergen van jouw persoonlijke spullen.

 • Je kan kledij en overige waardevolle spullen veilig opbergen, zonder je zorgen te maken over verlies of diefstal van voorwerpen of kleding tijdens het festival.
 • De lockers staan op Ultimate Festival tijdens openingsuren onder toezicht en zijn continu toegankelijk, zodat je spullen altijd beschikbaar zijn.

TOILETTEN

Het gebruik van de toiletten is betalend op Ultimate Festival, het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren!

CAMERA'S & OPNAMES

Fototoestellen
Alle niet (semi) professionele digitale fototoestellen en/of videocamera’s zijn toegelaten op het terrein.

Foto's & filmopnames
Tijdens het evenement zullen er foto’s en opnames gemaakt worden: bij betreding van het terrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie om deze beelden te gebruiken en uit te zenden.

EHBO

Een team van het Rode Kruis en een dokter zijn aanwezig op het festivalterrein. Je kan het Rode Kruis herkennen aan hun witte vlag met rood kruis.

Indien je medicatie moet meenemen naar het festival, dien je een medisch attest mee te brengen.
  

GSM OPLADEN

Op Ultimate Festival  heb je de mogelijkheid om je GSM op te laden zodat je opnieuw bereikbaar bent en je geweldige ervaringen verder kan delen via social media.

ALGEMEEN REGLEMENT

VERBODEN VOORWERPEN

De volgende voorwerpen zijn verboden op het festival terrein: dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden), eigen eten en drinken, spuitbussen, drugs, glas, blikjes, plastieken flessen, wapens, vlaggen van voetbal clubs, stokken,  wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.

DECORATIE

Wij besteden veel tijd en geld aan onze decoratie. Wij vragen aan iedere bezoeker om daar respect voor te hebben. Vernieling van de decoratie zal leiden tot de verwijdering van het terrein. Toegang zal geweigerd worden tijdens de rest van het festival. De organisatie behoudt het recht om een klacht in te dienen.

MILIEU

We willen speciaal de aandacht vestigen op het omgaan met afval op Ultimate Festival. Het KristalPark is de thuisbasis van Ultimate Festival. Wij voelen ons verantwoordelijk om dit prachtig stukje natuur te koesteren. Daarom vragen we ook aan alle bezoekers om hun steentje bij te dragen om het festival en campingterrein zo proper mogelijk te houden. Op het festivalterrein, de camping en de parking worden de punten waar je afval kwijt kan ook duidelijk aangegeven. Gelieve hier dan ook gebruik van te maken en je afval correct te deponeren.

ZERO TOLERANCE DRUGS BELEID

Ultimate Festival hanteert  een absoluut zero tolerance beleid met betrekking tot drugs!
Het is verboden om op het festival- en campingterrein drugs te gebruiken, te verhandelen en/ of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het festival- en/of campingterrein worden verwijderd. Hier wordt dan ook streng op toegezien en in voorkomende gevallen worden deze overgedragen aan de politie.

Voordat je het festival- en/of campingterrein betreedt heb je de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking of op het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging je staande houden.

PROMOTIE: FLYERS & POSTERS

Het is verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen tijdens het festival! Geen flyers op straat, op Ultimate Festival en ook niet op het festival terrein zelf. Indien u promotie wenst te maken voor een eigen evenement, bieden wij u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in onze UF krant die verdeeld wordt onder de bezoekers.
Meer info: roel@callitretro.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gelieve onze volledige Algemene Voorwaarden voor Ultimate Festival te raadplegen.

Deze voorwaarden zijn enorm belangrijk zodat je op de hoogte bent van het reglement en de correcte voorwaarden omtrent de ticketverkoop. Ons advies: Zorg dat je de Algemene Voorwaarden leest, alvorens een ticket aan te kopen. Tijdens aankoop bent u verplicht de Algemene Voorwaarden te accepteren.

VEILIGHEID

Veiligheid is op Ultimate Festival een prioriteit. De organisatie werkt nauw samen met Belgische Federale Politie die instaat voor de veiligheid van festivalgangers en buurtbewoners tijdens beide weekends.

TICKETS EN ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Festivaltickets worden onder geen beding terugbetaald.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij ons erkend voorverkooppunt.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • Wijzigingen aan het programma geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, dranken in eender welke verpakking, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.
 • Huisdieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Er worden foto- en tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u gefotografeerd of gefilmd wordt.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van merchandising gebeurt uitsluitend binnen het festivalterrein.